Art-Mar – Centrum Usług Dydaktycznych

AKTUALNOŚCI:

Informacja dla słuchaczy Studiów Podyplomowych z Neurologopedii

W zakładce  zostały umieszczone wytyczne do pisania pracy końcowej….

UWAGA!!

Zmiany w harmonogramach….

Świadectwa: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Informujemy, że od dnia 28.03.2014 r. są do odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszko…

 

Witam na naszej stronie

artmar-team

Centrum Usług Dydaktycznych „ART-MAR” jest placówką finansowo niezależną, gdyż fundusze na rozruch pochodziły z zasobów własnych właścicieli. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. Bazę dydaktyczną „ART-MAR” stanowią pomieszczenia znajdujące się w SP 25: pracownie komputerowe i sale wykładowe oraz sekretariat z pełna gamą sprzętu komputerowego niezbędnego do profesjonalnej pracy.
Zakresem swego działania obejmuje obszar województwa podkarpackiego z możliwością tworzenia oddziałów i punktów konsultacyjnych w innych rejonach województwa podkarpackiego.

 

Film promocyjny: