Art-Mar – Centrum Usług Dydaktycznych

AKTUALNOŚCI:

TERMINY NAJBLIŻSZYCH ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

STUDIA PODYPLOMOWE:

-Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna: 06 września 2014 r.

-Socjoterapia: 27 września 2014 r.

-Resocjalizacja…

ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Kontynuacja zajęć na rok akademicki 2014/2015
- zajęcia rozpoczynają się 6.09.2014 o godzinie 9.00…

Dyplomy: Tyflopedagogika, Surdopedagogika, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Informujemy, że w dniach od poniedziałku -piątku w godz. 8.00-15.00 można odbierać dyplomy  w/w studiów podyplomowych….

 

Witam na naszej stronie

artmar-team

Centrum Usług Dydaktycznych „ART-MAR” jest placówką finansowo niezależną, gdyż fundusze na rozruch pochodziły z zasobów własnych właścicieli. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. Bazę dydaktyczną „ART-MAR” stanowią pomieszczenia znajdujące się w SP 25: pracownie komputerowe i sale wykładowe oraz sekretariat z pełna gamą sprzętu komputerowego niezbędnego do profesjonalnej pracy.
Zakresem swego działania obejmuje obszar województwa podkarpackiego z możliwością tworzenia oddziałów i punktów konsultacyjnych w innych rejonach województwa podkarpackiego.

 

Film promocyjny: